Beraberce

Proje Hakkında

Beraberce Derneği’nin amacı hayat boyu öğrenme süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak, aktif ve katılımcı yurttaşlığın geliştirilmesi süreçlerini güçlendirmek, birlikte yaşam kültürünün inşasına katkı sunmak ve sivil toplumun güçlendirilmesi ve tüm canlılar için eşit, adil ve sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmektir.

Dernek temel hak ve özgürlükler, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve ekoloji, sürdürülebilir kalkınma, dezavantajlı kesimlerin katılımcı, içergen, kapsayıcı yöntemlerle toplumsal hayata katılması, göç ve sosyal uyum, hafıza ve hatırlama pratikleri, kültürel miras, barış ve diyalog gibi alanlarda yürüttüğü kapsayıcı ve disiplinler arası projelerle tüm canlılar için daha eşit, adil ve  sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalar yürütür.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, umutlarını toplumla beraberce belirler. Belirlenen ihtiyaç, beklenti ve umutlar doğrultusunda toplum ve hak temelli çalışmalar, projeler geliştirir ve yerel düzeyde kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla görüşür ve çok ortaklı çalışma ve projelerin geliştirilmesini sağlar. Uluslararası kurumlarla yapmış olduğu iş birlikleri ile farklı ülkelerdeki sivil toplum alanına dair ilham verici deneyimlerin Türkiye’ye aktarılmasına çalışır.

Göç politikalarının geliştirilerek uygulanmasını önemser. Göç üzerine bütünlüklü bir sosyal politikanın geliştirilmesini hedefler. Coğrafi konumu itibariyle zorunlu göç durumunun her geçen gün kalıcı hale geldiği Türkiye’de ve bölgede kalıcı bütünlüklü bir göçmenlik politikasının geliştirilmesi için yerel bazlı proje uygulama modellerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder.

Çalışma
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”

Çalışmalarımız

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!