Göç ve Sosyal Uyum

Proje Hakkında

“Birlikte yaşam” fikriyatının birlikte üretmekten geçtiğine inanan, yerel işbirlikleri kurmayı ve kolektif karar alma süreçleriyle eşit ve aktif yurttaşlığı geliştirmeyi benimseyen beraberce Derneği olarak “Hayat beraberce güzel” temel sloganımızdan hareketle barış içerisinde birlikte yaşam fikriyatımızı büyütmeye çalışıyoruz.  Düzenlediğimiz Birlikte Yaşam Festivalleri ile farklı kültürlere mensup bireyler / topluluklar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmayı, aynı mekânı paylaşan farklı kültürlerin nasıl zenginleştirici bir işlev üstlendiğini somut örnekleri ile ortaya koymaya çabalıyoruz. 

beraberce Derneği ve  Yurttaşlık Derneği  tarafından ortaklaşa yürütülen “Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen Destek Programı”, göçmen ve mülteci çocukların öğrenim gördükleri okullarda görevli öğretmenlerle yapılacak 12 çalışmadan oluşan online (çevrim içi) bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ile göçmen ve mülteci çocukların yeni yaşamlarına uyumunu artırma yönünde kolaylaştırıcı bir rol oynayabilmeleri için öğretmenlerin kişisel ve mesleki becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. 

Halk Tercümanlığı eğitimlerinde halk tercümanlığını bir meslek olarak görmek, çeviri yeteneklerini geliştirmek, mesleki etik ilkeleri öğrenmek ve uygulamak, sıkça karşılaşılan sorunları göz önünde tutmak, tecrübeleri tartışmak ve var olan problemleri çözebilecek mekanizmalar geliştirmek hedefiyle yapılan eğitimler için “Halk Tercümanlığı Eğitim Programı Özeti” bir broşür olarak basıldı ve dağıtıldı.

beraberce Derneği’nin Göçmen Harfler adıyla 10 hafta boyunca mülteci kadınlarla birlikte yürüteceği yazı atölyesi 2018’de başladı. Göçmen Harfler Yazı Atölyesi, mülteci kadınların özne olarak var olmaya çalıştıkları kamusal alanda, cinsiyet rolleri, eşitsizlikler ve ayrımcılık üzerine öyküler, şiirler, fotoğraflar, resimler aracılığıyla düşünmeyi, tartışmayı; bunlardan yola çıkarak bireysel ve kolektif hafızalarda yolculuğa çıkmayı ve bu yolculuğu kurmaca yazı ile aktarmayı amaçlıyor. Edebiyatçı/edebiyat öğretmeni Melike Koçak’ın kolaylaştırıcılığında yürüyen atölyede sözlü ve yazılı tüm çalışmalar Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli yürütüldü. 

 

 

 

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!