Birlikte Yaşam Festivalleri

Proje Hakkında

“Birlikte yaşam” fikriyatının birlikte üretmekten geçtiğine inanan, yerel işbirlikleri kurmayı ve kolektif karar alma süreçleriyle eşit ve aktif yurttaşlığı geliştirmeyi benimseyen beraberce Derneği olarak “Hayat beraberce güzel” temel sloganımızdan hareketle barış içerisinde birlikte yaşam fikriyatımızı büyütmeye çalışıyoruz.

Önyargıların, farklılıkların zenginlik olarak görülmeyişinin ve genelleyici yaklaşımların sosyal uyum sürecinin güçlü ve sağlıklı biçimde gelişiminin önündeki en önemli engeller olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle düzenlediğimiz Birlikte Yaşam Festivalleri ile farklı kültürlere mensup bireyler / topluluklar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmayı, aynı mekânı paylaşan farklı kültürlerin nasıl zenginleştirici bir işlev üstlendiğini somut örnekleri ile ortaya koymaya çabalıyoruz. Bu perspektifle festivallerde, göçmen toplulukların yaşadıkları kentle ve komşularıyla kurdukları ilişkileri birlikte yaşam zemininde yeniden düşünmek amacıyla düzenliyoruz.

Bu festivaller, aynı zamanda kentte yaşayan göçmen toplulukların sanat, edebiyat, mutfak gibi sosyal ve kültürel değerlerini ve ürettiklerini paylaşabilecekleri bir ortam da sağlıyor. İstanbul başta olmak üzere göçmen toplulukların yoğunluklu olarak yaşadıkları farkı il ve ilçelerde yapılan bu festivaller ile herkesin söz sahibi olabileceği bir platformda göçmen topluluklar dâhil tüm kentlileri birlikte üretmeye, ürettiğini paylaşmaya ve dayanışmaya çağırıyor; mutfağımızda pişen aşı, yüreğimize değen ezgiyi ve halayımızın birliktelik ruhunu çoğaltmaya çalışıyoruz.

Çalışma
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”
“Sınırlar Kafamızda, Göçmenler Aramızda, Hayat Beraberce Güzel”
beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!