Vizyon ve Misyon

Hayat beraberce güzel! beraberce Derneği Kasım 2017 tarihinde kuruldu. Fakat fikri ve pratik temellerinin atılması 2015 yılına kadar uzanmaktadır. Almanya kökenli uluslararası bir yetişkin eğitim kurumu olan DVV International (Almanya Halk Meslek Yüksek Okulları Birliği)’in halen Türkiye’deki stratejik partneri olan beraberce Derneği ekibi; 2015-2016 yılları arasında DVV International ile birlikte Acting Together (Beraber Hareket Etmek) projesini yürüttü. Türkiye ile Ermenistan insanları arasında, sözlü tarih, sanat, magazin gibi yöntemler ile yüzleşme, barışma, birbiriyle konuşma ve paylaşma sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan proje Türkiye ve Ermenistan’dan 10’ar genç ve 1’er yazarın katılımı ile gerçekleştirildi. 2017 yılında gençlerin yapmış olduğu sözlü tarih çalışmaları ve izlenimler proje ile aynı adı taşıyan Acting Together (Beraber Hareket Etmek) adlı dergide toplandı. Bu projenin yanı sıra yetişkin eğitimi, hatırlama ve yüzleşme pratikleri ve birlikte yaşam üzerine eğitim çalışmaları ve sempozyumlar düzenleyen ekip “Hayat Beraberce Güzel!” sloganından hareketle, bu topraklarda birlikte, barış içerisinde nasıl yaşayabileceğimizi dert edinen yeni ekip arkadaşlarının da katılımıyla 2017 Kasım ayında beraberce Derneği’ni kurdu. beraberce Derneği’nin amacı hayat boyu öğrenme süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak, aktif ve katılımcı yurttaşlığın geliştirilmesi süreçlerini güçlendirmektedir. Toplumsal bütünleşme için çoklu toplum anlayışını savunur ve birlikte yaşam yöntemlerinin geliştirilmesini önemser. Bu amaç doğrultusunda sorumlu bir tarih anlayışıyla yüzleşme pratiklerinin geliştirilmesini, hatırlama mekânlarının hatırlayan toplumla beraberce oluşmasını ve geçmişi hatırlayarak öğrenme süreçlerinin geliştirilmesini hedefler. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, umutlarını toplumla beraberce belirler. Belirlenen ihtiyaç, beklenti ve umutlar doğrultusunda toplum ve hak temelli çalışmalar, projeler geliştirir ve yerel düzeyde kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla görüşür ve çok ortaklı çalışma ve projelerin geliştirilmesini sağlar. beraberce Derneği, göç politikalarının geliştirilerek uygulanmasını önemser. Göçmenlik, mültecilik gibi tanımlamalar yerine göç sorunu tanımlamasını kullanır ve göç üzerine bütünlüklü bir sosyal politikanın geliştirilmesini hedefler. Coğrafi konumu itibariyle zorunlu göç durumunun her geçen gün kalıcı hale geldiği Türkiye’de ve bölgede kalıcı bütünlüklü bir göçmenlik politikasının geliştirilmesi için yerel bazlı proje uygulama modellerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder. beraberce Derneği, hatırladıklarımızdan öğrenerek bugünü yaşamanın toplumsal bütünleşme süreçlerine katkısını önemser. Tepeden inmeci yüzleşme metotları yerine yerel düzeyde açığa çıkacak yüzleşme pratiklerini desteklemeyi ve olası yerel deneyimleri güçlendirmeyi önemser. beraberce Derneği, hafıza ve hatırlama çalışmalarında bütünlüklü yerel perspektiflerin oluşmasını önemser. Böylelikle sivil toplumun kendi merkezinden geliştirdiği yaklaşımlar yerine yerel ve bölgesel hatırlama pratiklerin oluşmasını desteklemiş olur. beraberce Derneği, hafızaya ve hatırlamaya odaklanan yerel çalışma örneklerinde yerelin sesini, bakış açısını, görme biçimlerini açığa çıkartan metotların geliştirilmesini önemser. Hafıza ve hatırlama çalışmalarının tematik olarak belli başlıklara odaklanmak yerine kollektif hafıza anlatılarının açığa çıkmasını sağlayıcı metotları geliştirir ve uygular. Bu çerçevede geçmişi hatırlamayı bütünlüklü bir yaklaşımla ele alır. Bu nedenle Hafıza ve hatırlama çalışmalarının coğrafyanın tarihini ve canlı çeşitliliğini içerecek biçimde tasarlanmasını önemser. beraberce Derneği, hafıza ve hatırlama çalışmalarının toplumsallaşmasını önemser. Bunun için hatırlanacak olan geçmişi toplumun farklı kesimleriyle birlikte ele alır.  

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!