Beraberce

Proje Hakkında

Beraberce Derneği’nin amacı hayat boyu öğrenme süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak, aktif ve katılımcı yurttaşlığın geliştirilmesi süreçlerini güçlendirmek, birlikte yaşam kültürünün inşasına katkı sunmak ve sivil toplumun güçlendirilmesi ve tüm canlılar için eşit, adil ve sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmektir.

Dernek temel hak ve özgürlükler, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve ekoloji, sürdürülebilir kalkınma, dezavantajlı kesimlerin katılımcı, içergen, kapsayıcı yöntemlerle toplumsal hayata katılması, göç ve sosyal uyum, hafıza ve hatırlama pratikleri, kültürel miras, barış ve diyalog gibi alanlarda yürüttüğü kapsayıcı ve disiplinler arası projelerle tüm canlılar için daha eşit, adil ve  sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalar yürütür.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, umutlarını toplumla beraberce belirler. Belirlenen ihtiyaç, beklenti ve umutlar doğrultusunda toplum ve hak temelli çalışmalar, projeler geliştirir ve yerel düzeyde kamu, yerel yönetim, sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla görüşür ve çok ortaklı çalışma ve projelerin geliştirilmesini sağlar. Uluslararası kurumlarla yapmış olduğu iş birlikleri ile farklı ülkelerdeki sivil toplum alanına dair ilham verici deneyimlerin Türkiye’ye aktarılmasına çalışır.

Göç politikalarının geliştirilerek uygulanmasını önemser. Göç üzerine bütünlüklü bir sosyal politikanın geliştirilmesini hedefler. Coğrafi konumu itibariyle zorunlu göç durumunun her geçen gün kalıcı hale geldiği Türkiye’de ve bölgede kalıcı bütünlüklü bir göçmenlik politikasının geliştirilmesi için yerel bazlı proje uygulama modellerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekler ve teşvik eder.

Project
23
June
Beraberce
3. Olağan Genel Kurul Daveti

BERABERCE DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

 

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2024 Pazar günü saat 13.00’te Dernek Merkezinde yapılacaktır.

 Sevgili Üyemiz;  

 Dernek Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 30/05/2024 tarihli 2024-15 sıra nolu karar uyarınca. Derneğimizin 3.  Olağan Genel Kurul toplantısı 23.06.2024tarihinde saat 13:00’de Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Nazmibey Sok. Süreyya Apt. No.5/12 Kadıköy-İstanbul olan dernek merkez adresinde  aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle 30.06.2024  tarihinde saat 13:00’de aynı adreste yapılacaktır.

 Genel kurula katılımınızı rica eder, saygılar sunarız.

S.Ayşe Öktem Sudhoff

Beraberce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 GÜNDEM:

1.      Açılış ve yoklama.

2.      Divan Heyetinin oluşturulması, tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi ve açılış konuşmaları.

3.      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kesin Hesaplar Raporlarının okunması,  görüşülmesi ve ibrası.

4.      Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.

5.      Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

6.      2024-2025-2026 Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

7.      Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8.      Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin Seçimi.

9.      Dilekler ve Kapanış.

 

Çalışmalarımız

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!