beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları

 • 26
  aralık
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Bugünden beraberce: Hafıza ve Barış Buluşmaları
  DETAYLI BİLGİ
 • 21
  aralık
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Lara Özlen ile Deneyim Paylaşım Atölyesi: Pink Armenia-Ermenistan
  DETAYLI BİLGİ
 • 22
  kasım
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Umut Erdem ile Deneyim Paylaşım Atölyesi - Umut Tüneli Müzesi Saraybosna
  DETAYLI BİLGİ
 • 18
  ekim
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Deneyim Paylaşım Atölyesi: Gökyüzü Kahramanları ve Haysiyet Devrimi’nin Müzesi-Maidan
  DETAYLI BİLGİ
 • 25
  haziran
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Deneyim Paylaşım Atölyesi: Zelal Pelin Doğan ile Esma Hafıza Mekanı Müzesi
  DETAYLI BİLGİ
 • 28
  Mayıs
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Atölye - Hafızanın Peşinde: Geçmişi ve Geleceği Kurtarmak
  DETAYLI BİLGİ
 • 20
  Mayıs
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Atölye - Wannsee Konferans Evi: Umuda Bir Fener
  DETAYLI BİLGİ
 • 20
  nisan
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Atölye: Sergei Parajanov’un Artistismus'u
  DETAYLI BİLGİ
 • 01
  mart
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  beraberce Sohbetler: Sokaklar, Sokaklar, Kadınlar
  DETAYLI BİLGİ
 • 25
  şubat
  beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları
  Deneyim Paylaşım Atölyesi: The Hague Peace Projects
  DETAYLI BİLGİ
Proje Hakkında

Hatıla! projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları programını DVV International’ın Türkiye temsilcisi ve stratejik partneri olarak yürütüyoruz.

Programda 2017-2019 yıllarında kolektif hafıza, hatırlama, unutma ve yüzleşme konularına ilgili ve eleştirel yaklaşımı olanların, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratikleşmeye katkıda bulunabileceğine inananların, dünyadaki deneyimlerden yararlanmalarını, bilgi ve deneyim değişimi yapmalarını ve bu deneyimi Türkiye için işlevselleştirmelerini amacıyla onlarca gönüllümüz dünyanın dört bir yanındaki hafıza ve vicdan mekanlarında 30-60 gün geçirdiler. Deneyimlerini blog yazılarıyla paylaşan beraberce gönüllüleri, Deneyim Paylaşım Atölyeleri ile de Arjantin’den Bosna’ya, Hollada’dan Güney Afrikaya çeşitli hafıza ve vicdan mekanlarına dair deneyimlerini, çalışma alanlarını paylaşmaya devam ediyor.  

 

Proje

Abdulhamit Akın / beraberce Değişim 2018 Gönüllüsü 

Krakow’da bulunduğum süre boyunca dikkatimi çeken noktalardan birisi Polonya’nın Avrupa’ya göre konumu ve bu konumun getirdiği sonuçlar oldu. Her şeyden önce nadiren de olsa Anti-semitik tavır devam ediyor, ama büyük oranda Komünizmin çöküşüyle Yahudiler iyice gündelik hayatta görünür olmaya başlamışlar. Bir önceki yazıda sorduğumuz soruya tekrar dönecek olursak, Polonya’daki milliyetçi tavrı nasıl açıklayabiliriz? Renata Salecl, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bireyler önünde artan seçeneklerin ve durmaksızın kimlik değiştirme baskısının özel bir kaygı hissini arttırdığını dile getirmiştir.[1] 11 Eylül sonrasındaki durum bu kaygıyı daha da besledi. Tüm bu süreçte Polonyalı ve Yahudi olmak ayrı alanlara tekabül eden iki ayrı kimlik olarak beliriyor. Polonyalılar (aynı zamanda Katolik anlamına geliyor) ve Yahudiler hafızada müzakere ederken kimlik temelinde kaygının tetiklediği çatışma kısmen de olsa devam ediyor. Nitekim müzede sergilenen fotoğraflarda “Poles and Jews” açıklamalı fotoğraflara da yer verilmiş durumda.

Buna dayanarak II. Dünya Savaşı’nın hemen ardından Polonya’yı terk etmek zorunda kalan Yahudi nüfusuna baktığımızda Anti-semitik tavrın devam ettiğini görüyoruz. Dini kimliğin etnik kimliğe baskın geldiği Polonya’da aynı dili konuşmak veya aynı etnisiteden olmak yeterli değil. Gönüllü arkadaşlardan Katherina’nın yaptığı sunuma göre 1946 yılının sadece üç ayında Polonya’yı terk etmek zorunda kalmış olan Yahudi nüfusu 62000 civarında.

Yıllar süren emeğin sonucu olarak Traces of Memory adlı sergi Polonya’daki Yahudi hayatının panoraması niteliğinde. Sergide toplamda 130 fotoğraf yer alıyor ve hepsi farklı fotoğrafçılar tarafından çekilmiş. Özellikle Polonya’daki Yahudi kalıntılarını gösteren belli mekanlar ve geçmişin nasıl hatırlandığı meselesi oldukça önemli. Bu durum bir yandan geçmişteki Yahudi yaşamı hakkında bilgi sunuyor, öte yandan Yahudi kimliğinin bu pratiklerle bağlantısını ortaya koyuyor. Kimi yıkılan, kimi olduğu gibi kalan bu yapıların çoğu halen hatırlamayı mümkün kılıyor. Bu sergide bedenin yerini alan mekanlara denk geliyoruz. Öte yandan Chuck Fishman’ın siyah-beyaz sergisinde kültürel aktivitelere, dini törenlere, evlilik törenlerine yer verildiği için bu sergide insan suretlerine daha çok denk geliyoruz.

Bir diğer önemli nokta istatistiki veriden hikayeye, yani belleğin kaynağına geçiş meselesidir. Kazimierz’teki anıt veya abidelerle temas kuruldukça mikro hikayeler çoğalıyor ve bunlar büyük kıyımın adı konmuş parçası oluyorlar. Bunu sağlayansa hafıza mekanlarıyla, anıtlarla ve müzelerle kurulan yakın temas. Konsantrasyon kampındaki bir gencin annesine veya sevgilisine yolladığı mektubun veya katledilen 88 kişinin isimlerinin yazılı olduğu tabletlerin bıraktığı etki istatistiki verilerden daha etkili oluyor. “Kurbanların mezarlarının olmadığı düşünüldüğünde, mezarın yerine geçebilecek bir yas ve anımsama mekânı olarak işlev görür anıt.”[2] Ne var ki, Kazimierz’in göbeğindeki ufak bir pazarda Nazi subaylarına ait rozet, kibrit kutusu ve SS’leri çağrıştıran kişisel eşyalar satılıyor. Galiçya Yahudi Müzesi’ne 300 metre uzaklıkta. Bu durum Nazileri normalleştirmekten ve hatta popüleştirmekten başka bir anlam taşımıyor.


Eski Sinagog önündeki bir anıt. 1943 yılında burada öldürülen 30 kişinin simgesel mezarı gibi. 


Ghetto Heroes Square. Kampa götürülürken mecali kalmayan ve öldürülen Yahudiler için 2005 yılında yapılmış. 70 sandalye bulunuyor ve her biri 1000 Yahudi kurbanı temsil ediyor

Müzede yaptıklarımızdan yola çıkarak yorumda bulunacak olursak şunları söylemek mümkün. İlk olarak farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla ortak çalışmalar yapmak Holocaust’u farklı açılardan tartışmamızı sağladı. Almanya’dan, İsviçre’den, Avusturya’dan ve Yunanistan’dan arkadaşlarla gerek atölyeler gerekse tartışmalarda deneyim aktarımı yaptık. Böylece, Yahudi kültürünü pratiğe döken etkinliklere yardımcı olmaya çalıştık.


Benna ve Katharina (Almanya), Agnieszka (İsviçre), Christoph (Avusturya)

Müze çalışanlarından Kasia, müzeyi en çok Yahudi olmayanların ziyaret ettiğini belirtti. Bu durumda her iki sergi de gerçek bir yüzleşme alanı yaratıyor ve bu durum özdeşleşmeyi az da olsa mümkün kılıyor. Öte yandan Türkiye özelinde düşünecek olursak bu pek mümkün değildir. Müzeler, en çok o müzenin kimliğini taşıyanlarca ziyaret ediliyor. Başkasının acısına, bu tür hafıza mekanları üzerinden ortak olmak bir yana, Türkiye’de bu mekanlar ortadan kaldırılıyor. Çünkü hatırlamanın önüne unutuş konuyor.

Çatışma ve müzakere dinamiklerinin zamana göre değiştiği her yerde geçmişin kaygısı bugünü rahatsız etmeye devam edecek. Başka bir deyişle Polonya’da büyük oranda yüzleşme alanı tamamlanmış olsa da Antisemit tavır -az da olsa- devam ediyor. Bugün müzeler, anıtlar ve abideler en çok Yahudi olmayanlarca ziyaret edilmeye devam ediyor. Eksik veya fazla.

Dipnotlar:

[1] Renata Salecl. On Anxiety. London: Routledge, 2004, S.4.

[2] Andreas Huyssen, Alacakaranlık Anıları: Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek. İstanbul: Metis, 1999, S. 188.

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!