Göçmen Harfler Atölyesi

Proje Hakkında

beraberce Derneği’nin Göçmen Harfler adıyla 10 hafta boyunca mülteci kadınlarla birlikte yürüteceği yazı atölyesi 2018’de başladı. Göçmen Harfler Yazı Atölyesi, mülteci kadınların özne olarak var olmaya çalıştıkları kamusal alanda, cinsiyet rolleri, eşitsizlikler ve ayrımcılık üzerine öyküler, şiirler, fotoğraflar, resimler aracılığıyla düşünmeyi, tartışmayı; bunlardan yola çıkarak bireysel ve kolektif hafızalarda yolculuğa çıkmayı ve bu yolculuğu kurmaca yazı ile aktarmayı amaçlıyor. Edebiyatçı/edebiyat öğretmeni Melike Koçak’ın kolaylaştırıcılığında yürüyen atölyede sözlü ve yazılı tüm çalışmalar Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli yürütüldü. Yazı aracılığıyla düşünme ve ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan atölyeye, orta ve iyi derece Türkçe bilen mülteci kadınlar katılıyor. 10 hafta süren atölyenin ardından mülteci kadınların yazılarından oluşan Arapça-Türkçe kitap hazırlandı.

Proje

“Göçmen Harfler” projesi, mülteci kadınların özne olarak var olmaya çalıştıkları kamusal alanda, cinsiyet rolleri, eşitsizlikler, maruz kaldıkları ayrımcılık üzerine öyküler, şiirler, fotoğraflar, resimler aracılığıyla düşünmeyi, tartışmayı; bunlardan yola çıkarak bireysel ve kolektif hafızalarında yolculuğa çıkmayı, hayaller ve gerçekleri kurmaca yazı bütünlüğü içinde anlatmayı, aktarmayı amaçlar. Salt kişisel aktarımları değil, ortak anlatıları, başkalarının hikâyelerini kurgulamayı; metin kurma/yazma/yaratma süreçlerini deneyimlemeyi esas alır. Masallar, rüyalar, hayaller, bireysel ve toplumsal gerçeklikler, yaşanmışlıklar, deneyimler… Hemen hepsi kurmaca metnin malzemesi olarak ele alınır. Okuma, tartışma, analiz ile yazma, kurma, değerlendirme birbirini besleyecek, birbirine zemin oluşturacak şekilde planlanır ve akar. Cinsiyet eşitliği, cinsiyet temelli şiddet, cinsiyet rolleri, ev içi ve dışı emek, göç, ekoloji gibi temaları hem hazırlık malzemelerinde hem de yazı çalışmalarında temel ve çerçeve izlekler olarak belirlense de bunlar çoğalabilir, genişleyebilir. Yazı aracılığıyla düşünme ve ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu atölye, orta ve iyi derece Türkçe bilen mülteci kadınlarla gerçekleştirilir. Her katılımcının anadilinde yazması önceliklidir. Tercih edilmesi halinde dileyen Türkçe de yazabilir. Sözlü ve yazılı tüm çalışmalar Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli yürütülür. Katılımcılar kitap hazırlama sürecine de katılabilir. Filmmor Kadın Kooperatifi’nde gerçekleşen “Göçmen Harfler”de okunan, izlenen analiz edip tartışılan metinlerle kişisel ve toplumsal hayatlar arasında ilişki kurabilmek ve buradan hareketle bir edebiyat metnini kurgulayabilmek hedeflenir. Bunların yanı sıra “Neden yazarız? Yazmak ne işe yarar? “Yazma sıkıntısı nedir, nasıl aşılır?” gibi sorulara da kimi zaman öyküler, biyografiler, röportajlar kimi zaman filmler aracılığıyla çoğunlukla kişisel deneyimler üzerinden cevaplar aranır.

 Destekleyenler: DVV International Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı  (BMZ)

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!