Ekip

beraberce Derneği Ekibiyle Tanışın

Ayşe Öktem: İstanbul’da doğdum, ama annem babamın siyasi nedenlerle göç etmek zorunda kaldıklarından küçük bir yaşta Almanya’ya gittim/götürüldüm ve tüm eğitim hayatımı –ilkokuldan üniversiteye – orada geçirdim. Dilbilim ve Sosyoloji okudum, yüksek lisansımı iki dillilik ve eğitim metotları üzerine yaptım. Bir süre üniversitede asistanlık yaptıktan sonra, sivil toplumda çalışmaya başladım ve geriye baktığımda, üniversitede çalıştığım yıllar hariç tüm iş hayatımı sivil toplumda geçirdim ve geçiriyorum. Bu dünyayı biraz da olsa daha eşit kılmak, hak alanlarını genişletmek, yaşadığımız ortamları birazcık da olsa demokratikleştirmek ve daha barışçıl, daha dayanışmacı bir kültürü yaygınlaştırmak için ve de kendime ters düşmeyen bir iş yapmak için sivil toplumun benim için en uygun yer olduğunu düşündüm her zaman. Yetişkin eğitimicisi olarak çalıştım, okuma yazma dersleri verdim, işsizlere danışmanlık yaptım, Almanya’da göçmen gençlerle çalıştım, şimdi beraberce Derneğinin direktörüyüm.Bunların dışında farklı dergiler ve gazetelere yazdım, ve her zaman eşitlikten, insan haklarından ve dayanışmadan yana siyasette yer aldım. 10 seneden fazla oluyor Almanya’dan döndüm, Moda’da Alman eşim ve 7 kedimle yaşıyorum.

Sibel Ayten: Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım. Ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde yüksek lisans eğitimimi bitirdim. Yüksek Lisans tez çalışmamı “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde Devletin Değişen Rolü” konusunda yazdım… Öğrencilik yıllarımdan bugüne kadın hakları, ekolojik haklar, azınlıklar, eşit yurttaşlık gibi alanlarda hak savunuculuğu yapan birçok sivil toplum örgütü ve girişimde gönüllülük yaptım… Gerek Yüksek Lisans eğitimi yıllarında, gerekse de sonrasında kitap ve dergi yayıncılığı alanında çalıştım. Türkiye’nin çok kimlikli ve çok kültürlü yapısı, farklı etnik kimlikler ve inanç grupları, sivil toplum, demokratikleşme, eleştirel teori, sözlü tarih incelemeleri gibi alanlarda çok sayıda kitabın yayına hazırlanması sürecinde sorumluluk üstlendim. 2010 yılında kitap yayıncılığından televizyon yayıncılığı alanına geçtim. 2010-2014 yılları arasında başta Aleviler ve Kürtler olmak üzere, Türkiye’deki çeşitli inanç gruplarının ve etnik kimliklerin sorunlarını ve çözüm önerilerini/arayışlarını konu alan çok sayıda haber programının yapımında yer aldım… 2015 yılında DVV International’ın Türkiye ekibine katıldım. 2017 yılında kurulan beraberce Derneği’nin kurucu üyesiyim. Halen bu dernek çatısı altındaki çalışmalarımı idari koordinatör olarak sürdürmekteyim.

Jörn Sudhoff: Sudhoff: 1959 Gelsenkirchen‘de (Almanya) doğdum Bochum’da Ruhr-Üniversitesinde okudum. Jeoloji okumaya başladım. Bufena değildi, ama sonra üniversitede siyaset yapmaya başladım: FakülteÖğrenci Konseyi, AStA / Genel Öğrenci Konseyi, Öğrenci Gazetesi. Yıllar geçti ve yeni şeyler bilincime geldi. Başka bir tahsil başladım: Sosyal Bilimler. Göçmen politikalarına ilgim başladı. Yüksek Lisans tezim, “Almanya’da Türkçe Gazetelerde Kimlik İnşaası” üzerine idi. Sonra Hamburg’da uzun yıllar çalıştım: Göçmenler için Almanca öğretmenliği, göçmen gençler için bilgisayar ve matematik öğretmenliği yaptım. Her zaman STKlarda çalıştım, son yıllar eğitim koordinatörü ve projeler sorumlusu olarak. 2012 yıllında eşim ile “kesin dönüş” yaptım ve ondan beri İstanbul-Moda’da yaşıyorum ve bugünlerde beraberce’de çalışıyorum.

Berfin Azdal: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sosyoloji bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Üniversitedeyken 1 yıl boyunca Polonya’nın Gdansk şehrinde bulunan PSONI örgütünde gönüllü olarak çalıştım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde “2000’ler Türkiyesi’nde Hafızalaştırma Politikaları: 18 Mart Örneği” başlıklı tezle yüksek lisansımı tamamladım. Hafızalaştırma, göçmen hakları, cinsiyet eşitliği, demokratikleşme ve barış kültürü inşası alanlarında çalışmalar yaptım. beraberce’de beraberce yaşamın inşasına katkı sunacak projelerde çalışıyorum.

Yağmur Seçkin: 2014’te Kabataş Erkek Lisesi’nden, 2018’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2019’da Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuk Yüksek Lisans Programı’na başladım ve formal eğitimime burada devam ediyorum. Toplumsal cinsiyet, feminizm, insan hakları ve ekoloji temalarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve oluşumlarda gönüllülük yaptım. Şubat 2020’den beri beraberce’de beraberce yaşamak, barış ve eşitlik kavramları üzerine düşünüyor ve eyliyorum.

 

Mehmet Süner: 2018 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldum. Hemen ardından yine Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’na başladım ve 2020 yılında buradan da mezun oldum. Öğrencilik yıllarım boyunca pek çok STK’da gönüllülük yaptım. İş hayatıma da STK’larda başladım ve 2 yıldan biraz daha uzun bir süre boyunca göç alanında psikolog olarak çalıştım. Göçmen hakları, lgbti+ aktivizmi, birey-toplum ilişkisi yoğun olarak kafa yorduğum ve üzerine düşünmeyi sevdiğim alanlar. Şimdilerde, beraberce Derneği’nde ‘hayatı beraberce güzel kılmak’ adına çalışmalar yapıyorum.

Rabia Demiroğlu: 1990 yılında İstanbul Fatih’te doğdum. 2009-2019 yılları arasında 5 farklı üniversite deneyiminden sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları yönetimi bölümünden mezun oldum. Kamusal alan-iktidar, sokak kültürü, popüler kültür, sınıfsal beğeni üzerine düşünüyor ve üretiyorum. Seyahat yazıları, günlükler, popüler kültür eleştirileri yazıyorum, odağımda olan alanlarda performanslar yapıyorum, kamusal alanda paylaşmak üzerine işler üretiyorum. Kendimi kuir feminist olarak tanımlıyorum ve hayatımı bu odakla örmeye çalışıyorum. Uzun yıllardır LGBTİ+ hareketi ve feminist hareketle iç içeyim ve tahayyül ettiğim dünyaya ulaşmak için elimden geleni yapıyorum. Birlikte düşünmek, hayal etmek, üretmek, itiraz etmek beni hayata bağlayan en önemli şeyler ve 2018 yılından bu yana sivil toplum alanında çalışıyorum. Sinema alanında üretim yapan feminist bir kurumda çalışırken çalışma alanımı genişletmeye karar verdikten hemen sonra beraberce ile tanıştım ve Eylül 2020’de medya sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 

Mehmet Göcekli: Rodos’ta doğan babam ve ailesi 1947’de mülteci/göçmen olarak Türkiye’ye tekneyle kaçarak gelip Kuşadası’na yerleşmişler. Çerkes olan anneannemin ataları Çarlık Rusyasının Kafkasya halklarına uyguladığı soykırım ve sürgün politikaları nedeniyle mülteci/göçmen olarak Anadolu’ya sığınmış Kuşadası-Davutlar’a yerleşmiş. Annemin babası ise İzmir-Ödemiş-Gölcük köyünden bir Yörük, göçmek zaten onların yaşam biçimi… Göçmenlik köklerine yerleşmiş biri olarak Kuşadası’nda büyüdüm. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi’nde İşletme okudum, ülke gerçekleri nedeniyle bitiremedim. Çeşitli siyasal, sosyal grup ve hareketlerde çalıştım. İstanbul’a göçtüm. Bir dönem grafikerlik yaptım. Dezavantajlı kesimlerin sorunlarına öncelik veren bir haber sitesinin kurucusu ve yayın yönetmeniyim. Makale, haber ve röportaj gibi içerikler üretiyorum, editörlük yapıyorum. beraberce Derneği desteğiyle iki söyleşi organize ettim, Yurttaş Haberci Eğitimi projesi yürüttüm. Şimdi beraberce Derneği’nin web sitelerinin güncellemelerini ve editörlüğünü yapıyorum, çeşitli projelerine destek vermeye çalışıyorum.

Rana Öztopaloğlu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sanat Tarihi bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Lisans sürecimin disiplinlerarası bir tedrisat sunması çok yönlü bir eğitim imkanı bulmamı sağladı. Aileden miras aktif yurttaşlık serüvenim beni çeşitli sivil toplum örgütleri ve bağımsız inisiyatiflerde barış politikaları, kuir feminizm ve ekoloji alanında sorumluluk aldığım bir hayata evriltti. Bu alanlarda düşünmeye ve üretmeye beraberce Derneği’nde yetişkin eğitimi çalışmaları ile devam etmekteyim.

Evin Arslan: İstanbul Yedikule’de doğdum. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. 2020’den beri ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnteraktif Medya Tasarımı bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Toplumsal cinsiyet, hafıza ve mekan çalışmaları, hikaye anlatıcılığı, yeni medya araçları üzerine düşünmeyi, araştırmayı seviyorum. Yeni yöntemler denenerek yapılmış çalışmaları ise ilgiyle takip ediyorum. Nisan 2021’den beri beraberce’nin yürüttüğü Büyüyen Hafıza ve Umutvar Arşivi’ne yazılar yazarak keşfetmeye ve öğrenmeye devam ediyorum.

Aslıhan Yılmaz: İstanbul’da doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarımı Bölümünde tamamladım. Doktora derslerimi Özyeğin Üniversitesi ‘Tasarım, Teknoloji ve Toplum’ Bölümünden aldım.  Müze ve hafıza mekânlarında sergileme tasarımı ve ziyaretçi deneyimi tasarlıyorum; tasarım yönetimi dersleri veriyorum; stratejik tasarım projeleri geliştiriyorum; tasarımın toplumsal bağlamı üzerine araştırma yapıyorum. Hikaye, anı, fotoğraf, video biriktiriyorum. Şehirleri görmeyi, ritüelleri izlemeyi, insanlarla tanışmayı, birlikte üretmeyi seviyorum.

 

 

beraberceden duyurular, haberler ve etkinlikler için e-posta listemize katılın!