Mesleki Eğitim Saha Araştırması

Mülteci ve sığınmacı topluluklar için kamu sivil toplum işbirliği ağı

Türkiye’de yaşayan, Suriyeliler başta olmak üzere, sığınmacıların mesleki eğitim durumları, iş bulabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenebilmesi için bir çalışma başlatıldı. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da ilk kez yapılacak saha araştırmasıyla, mültecileri istihdam etmek isteyenler için bir veri tabanı oluşturulacak.

Türkiye’de yaşayan sığınmacılar neden çalışmıyor? Bu sorunun yanıtını bulmak için istihdam alanında çalışmalar yapan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve beraberce Derneği bir çalışma başlattı.

2018 Eylül ayında Diyarbakır’da ilk toplantısı yapılan çalışma kapsamında, sığınmacı ve mültecilerin mevcut istihdam durumları, istihdam edilebilirlikleri, mesleki yeterlilikleri, çalışma süreleri gibi konularda geniş kapsamlı bir saha araştırması yapılacak. Çalışmanın ilk bölümü 100 gün sürecek. Araştırma 16-44 yaş arası, iş piyasasının içinde, çalışmaya ihtiyacı olan kadın ve erkekleri kapsayacak.

Destekleyenler:

DVV International

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı  (BMZ)