İstanbul’da Yaşayan Afrikalı Göçmenlerin Portreleri

İstanbul’da yaşayan Afrikalı göçmenlerin sesini duyurmak ve toplum içindeki görünürlüklerini arttırmak amacıyla yürüttüğümüz “İstanbul’da yaşayan Afrikalı göçmenlerin portreleri” projesi ile, Afrikalı göçmenler hakkında oluşturulmuş olumsuz stereotipleri yıkmayı, onların sadece “sokakta saat satan göçmenler”den ibaret olmadığını, göç ettikleri topluma kattıkları birçok olumlu yönleri ve çeşitliliği göstermeyi, birlikte yaşadığımız Afrikalı göçmenleri daha iyi tanımamızı sağlamayı hedefliyoruz.

Proje kapsamında, Afrikalı göçmenlerin gündelik yaşamlarını konu alan fotoğraf sergisi ve fotoğrafların yanı sıra göçmenlerin hikayelerine de yer verdiğimiz kitap ile düzensiz göçmen olmanın sorunlarını, ayrımcılık, ırkçılık, entegrasyon ve birlikte yaşama konularını, Avrupa’ya gitmek amacıyla Türkiye’ye gelen fakat gidemeyen göçmenlerin yersiz yurtsuzlaşma durumunu işliyoruz.

Afrikalı göçmenler ile uzun süredir bir arada yaşamamıza rağmen, onlar toplumun büyük çoğunluğu için görünmezler. Toplumun büyük bir kısmı tarafından saat satan seyyar satıcı, suçlu, hırsız, uyuşturucu satıcısı ve insan tacirleri ile özdeşleşen Afrikalı göçmenler birçok farklı sektörde çalışıp hem göç ettikleri toplumun ekonomisine, hem de kültürel birikimlerini getirerek çok kültürlü toplum inşasına katkı sağlıyorlar. Bu yüzden, Afrikalılar’ın gündelik yaşamlarından kesitler sunmanın, onların sorunlarını dile getirmenin, onlara yönelik ayrımcılık ve ırkçılığın sonuçları konusunda farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

Destekleyenler:

DVV International

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı  (BMZ)