Hatırla!

beraberce Derneği’nin çalışma alanlarından biri hatırlamadır. Dernek, beraberce yaşamın inşası için hatırlama, kolektif bellek, hafıza mekânları ve yüzleşme üzerine projeler geliştirir. beraberce Derneği toplumsal barışı, yüzleşmeyi, hatırlayarak iyileşmeyi hedefler. Bir arada, barış içinde, eşit yaşamanın toplumsal koşullarını arar. Türkiye topraklarında yaşayan herkesle beraber “hatırlama” ve “yüzleşme” yoluyla, şimdiyi ve geleceği çatışma ve şiddet içermeyecek şekilde inşa etmeye gayret eder.

Bu çerçevede “Hatırla!” adlı bir proje yürütmektedir.

beraberce Derneği “Hatırla!” projesi kapsamında beraberce Değişim Programı, Deneyim Paylaşım Atölyeleri, Akademi ve Yaz Okulu, Hafıza Mekanları Arşivi, Hatırlama Üzerine Online Eğitim düzenlemektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları
Hafıza Mekânları Deneyim Paylaşım Atölyeleri
Hafıza Mekânlarından Blog Yazıları
Akademi ve Yaz Okulu
Hafıza Mekânları Arşivi
Hatırlama Üzerine Online Eğitim