Akademi

beraberce Akademi

Toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanlarında faaliyetler yürüten beraberce Derneği, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan akademiler düzenler. Mekân, diyalog, hatırlama gibi temalar üzerinde çalışır. Demokratik bir tartışma ve karşılıklı öğrenme ortamının yaratılmasını amaçlar. Konuşması zor olan meselelere dair konuşmayı, bilginin kaynağını akademi kadar sokaktan da almayı amaçlar. Her yaşamın beraberce yaşamın inşasında söyleyecek sözü olduğuna inanır ve bu söze kıymet verir. Bu amaçla düzenlenen akademilere akademisyenler kadar gençler, aktivistler, göçmenler, emekçiler, kadınlar, yazarlar, eğitimciler de katılır. Beraberce Akademi, fırsat eşitliği temelinde faaliyetler yürütür.

beraberce Derneği’nin Beraberalan projelerinden “beraberce Akademi” çalışmaları şöyledir:

Güz Akademileri
Bahar Akademileri
Yaz Okulları