Yurttaş Haberci Eğitimi

Image module

beraberce Derneği projelerinden biri, “Dezavantajlı Kesimler İçin; Yurttaş Haberci Eğitimi”dir.

Proje kapsamında, sorunları medyada yeterince yer almadığı için, yurttaş haberciliği yapan ya da yapmak isteyen dezavantajlı kesimlerden bireylerle “Yurttaş Haberci Eğitimi” düzenlenir.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara birer katılımcı belgesi verilir.

Ücretsiz olarak verilen eğitime katılmak isteyenler özgeçmişlerini ve neden bu eğitime katılmak istediklerini anlatan birer başvuru yaparlar.

Eğitime katılacakların Engelliler, LGBTİ bireyler, Romanlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler, Kadınlar, Mülteciler, Göçmenler gibi farklı dezavantajlı gruplardan seçilmesine dikkat edilir.

Başvurucularla birebir görüşmeler de yapılarak gerçekten istekli olan, eğitimlere düzenli ve disiplinli bir şekilde katılabilecek, aldığı eğitimi ileride kullanabilecek olanlar seçilir.

Bu proje kapsamında yapılan bir eğitimin haberine buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.beraberhaber.com/egitim/dezavantajli-kesimler-icin-yurttas-haberci-egitimi-tamamlandi-h3.html

Image module
Image module

Destekleyenler:

DVV International

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı  (BMZ)